Skip to content

Plan de relansare economică

1.5

Măsuri de digitalizare și debirocratizare în administratie și economie

Analiza Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2019 al Comisiei Europene arată că România se situează pe locul 27 din cele 28 de state membre ale UE și are cea mai scăzută performanță dintre statele membre în ceea ce privește serviciile publice digitale și integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi.

Alături de convergența cu strategia europeană în materie de digitalizare, precum și cu direcțiile 33globale de evoluție în domeniul IT&C (inclusiv pe zona de cercetare-dezvoltare), concluziile rezultate din analiza indicatorilor incluși în raportul cu privire la DESI 2020 sunt aspectele care ar trebui să orienteze o nouă strategie națională privind digitalizarea, axată pe două arii de intervenție majore:

În contextul în care în prima parte a anului 2020, urmare a măsurilor impuse de necesitatea gesti-onării crizei sanitare, au avut loc evoluții pozitive semnificative în ceea ce privește digitalizarea României, în perioada următoare se va urmări consolidarea rezultatelor deja obținute și conti-nuarea proiectelor demarate.
În completarea acestora, o serie de proiecte vor fi inițiate pentru a răspunde următoarelor priorități:

Planul național de investiții si relansare economică