Skip to content

Împreună construim România digitală!

Radu Nicolescu - consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în domeniul IT

Despre mine

În prezent Consilier de stat în domeniul IT în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, cu educație și experiență în domeniul IT&C.

Născut în București în anul 1986, am absolvit Liceul Teoretic Jean Monnet profilul Matematică-Informatică, urmând apoi Universitatea Politehnică București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnlologia Informației.

Experiență profesională

Am acumulat experiență profesională,  lucrând mai mulți ani în domeniul privat, implementând strategii, standarde IT&C și transpunere de  fluxuri, ceea ce mi-a permis apoi o implicare  activă in cadrul mai multor proiecte ale Ministerului Comunicațiilor si Societătii Informaționale ( "eCom - Imbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic" și  ”POAT - Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”).

ADR.GOV.RO

Din poziția de consilier de stat am contribuit la înființarea Autorității pentru Digitalizarea României, instituție aflată în directa coordonare a prim-ministrului, care are rolul de a elabora și implementa politicile guvernului pentru transformarea digitală a României.

Alte instituții

CERT-RO (Centrul național de răspuns la incidente de securitate cibernetică), ICI (Institutul național de cercetare -dezvoltare în informatică) și MTIC (Ministerul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor) sunt instituții cu care colaborez din perspectiva digitalizării României.

0 +
ANI DE EXPERIENTĂ ÎN DOMENIU
PROGRAM DE GUVERNARE 2020 –2024

Cele patru axe strategice sunt:

Administrație publică digitală

Economie digitală

Societate digitală

Educație digitală

La momentul declanșării pandemiei de Covid-19, România se situa pe locul 26 din cele 28 de state membre ale UE în cadrul Indicelui Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru 2020 (datele sunt la nivelul anului 2019). Pe baza datelor anterioare pandemiei, performanța României a fostidentică (2019/2018) în patrudin cele cinci dimensiuni DESI măsurate. Această situație a fost cauzată de lipsa de interes a fostelor guverne și lipsa unei planificări precise a procesului de digitalizare, de instabilitatea de la nivelul instituțiilor responsabile, dar și de lipsa de asumare guvernamentală a acestei priorități. Începând cu luna noiembrie 2019, procesul de digitalizare a devenit una dintre principalele priorități, reflectată prin înființarea unei autorități centrale, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), cu obiectivul principal de coordonare a procesului de transformare digitală a economiei și societății românești. Acest obiectiv reprezintă un element fundamental în vederea implementării noului model de dezvoltare a României și realizării convergenței cu statele europene mai avansate.

PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII SI RELANSARE ECONOMICĂ

Priorități

Interoperabilitate

Semnătura electronică

Punct de contact unic

Cloud Guvernamental

În contextul în care în prima parte a anului 2020, ca urmare a măsurilor impuse de necesitatea gestionării crizei sanitare, au avut loc evoluții pozitive semnificative în ceea ce privește digitalizarea României, în perioada următoare se va urmări consolidarea rezultatelor deja obținute și continuarea proiectelor demarate.

Feeduri live

Social media

Dacă aveți sugestii sau recomandări, nu ezitați să mă contactați

Trimite-mi un mesaj